Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Stichting WerkPro gaat zorgvuldig om met de privacygegevens van alle werknemers, meewerkers en klanten.

Bekijk hier de privacyverklaring: privacyverklaring 

De privacyverklaring beschrijft hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens. Er staat bijvoorbeeld in welke gegevens we wel en niet bijhouden, hoe we gegevens bewaren en hoe lang.